معماری

کتاب پان‌ترکیسم ایران و آذربایجان

کتاب پان‌ترکیسم ایران و آذربایجان نوشته محمد رضا محسنی حقیقی کتاب مورد نظر ( پان‌ترکیسم ایران و آذربایجان ) با نویسندگی محمد رضا محسنی حقیقی و پیشگفتاری از دکتر هوشنگ طالع برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹ از طرف انتشارات سمرقند به چاپ رسید و همچنین در سال ۱۳۹۲ به چاپ …

ادامه نوشته »

کتاب پان‌ترکیسم، ایران و آذربایجان به چاپ دوم رسید

کتاب پان‌ترکیسم، ایران و آذربایجان به چاپ دوم رسید نویسنده: محمد رضا محسنی حقیقی چاپ یکم ۱۳۸۹   –   چاپ دوم ۱۳۹۲ ناشر:  سمرقند شمارگان چاپ یکم ۲۰۰۰  – شمارگان چاپ دوم: ۱۰۰۰ خرید کتاب با ۳۵% تخفیف با تماس با این نشانی رایانامه خرید با تماس تلفنی انتشارات سمرقند ۸۸۸۲۵۱۶۰ …

ادامه نوشته »