معماری

چهره و اندام شخصیت‌ها در شاهنامه، ایلیاد و اودیسه

مقاله‌ی پژوهشی با عنوان «چهره و اندام شخصیت‌ها در شاه‌نامه، ایلیاد و اودیسه» در همایش «شاه‌نامه‌ی فردوسی و مطالعات هنری» دانشگاه فردوسی مشهد به تاریخ 23-24 اردیبهشت در کتابی تحت عنوان «مجموعه مقاله‌های همایش شاه‌نامه‌ی فردوسی مطالعات هنری» به کوشش «محمد رضا محسنی حقیقی» و «سحر رستگاری نژاد» به چاپ رسید.

ادامه نوشته »

اهدای کتاب پان‌ترکیسم به کتاب‌خانه‌ی مجلس

اهدای کتاب پان‌ترکیسم ، ایران و آذربایجان به کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی پیش‌کش شد کتاب پانترکیسم، ایران و آذربایجان در قالب جدیدترین انتشارات سمرقند به کتابخانه مجلس کتابخانه مجلس پیشکش شد. این جستار به اهدای کتاب پان‌ترکیسم ایران و آذربایجان، به قلم محمد رضا محسنی حقیقی به کتاب‌خانه‌ی مجلس شورای …

ادامه نوشته »

کتاب پان‌ترکیسم، ایران و آذربایجان

کتاب پژوهشی مورد نظر که به بررسی اندیشه‌ها، تئوری‌ها و باورهای گروه‌های پان‌ترکیستی و سپس سنجش آن با منابع علمی و معتبر تاریخی-فرهنگی-سیاسی می‌پردازد برای نخستین بار در سال 1389 به چاپ یکم و در سال 1392 به چاپ دوم رسیده است...

ادامه نوشته »